Container Cafe

Container ngày nay không chỉ phục vụ trong ngành vận tải, chở hàng hóa. Với sức sáng tạo của mình, Container Sài Gòn đã cho ra những gian hàng container tiện dụng, đẹp và bền bỉ theo thời gian.

Container Cafe có các ưu điểm như:

  • Dễ dàng di chuyển từ vị trí này sang vị trí khác khi có nhu cầu
  • Chỉ mất 5 đến 7 ngày sản xuất để cho ra sản phẩm hoàn thiện. Tiết kiệm rất nhiều thời gian xử lý nền móng công trình
  • Tối ưu hóa diện tích sử dụng. Phù hợp với cảnh quan xung quanh
  • Màu sắc phong phú đa dạng có thể đáp ứng mọi yêu cầu